ZAPYTANIA OFERTOWE

21.09.2017 r.
zapytanie_ofertowe_1-09-2017-rpo.pdf
zacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_1-09-2017-rpo.pdf
zacznik_2_formularz_oferty_do_zapytania_ofertowego_1-09-2017-rpo.pdf

02.10.2017 r.

wynik_postepowania_01-09-2017-rpo.pdf